Halaqah 03: Menjalankan Perintah Allah Bekal Menuju Akhirat

Halaqah 03: Menjalankan Perintah Allah Bekal Menuju Akhirat
Perintah Allah Subhānahu wa Ta’āla apabila dijalankan dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah shallallāhu ‘alayhi wa sallam maka akan menjadi hasanah (pahala) dan bekal menuju akhirat bagi seorang hamba.

Perintah yang paling dicintai oleh Allah Subhānahu wa Ta’āla adalah apa yang Allah wajibkan.

Rasulullah shallallāhu ‘alayhi wa sallam bersabda:
“Allah Subhānahu wa Ta’āla berkata:

ﻭَﻣَﺎ ﺗَﻘَﺮَّﺏَ ﺇِﻟَﻰَّ ﻋَﺒْﺪِﻯ ﺑِﺸَﻰْﺀٍ ﺃَﺣَﺐَّ ﺇِﻟَﻰَّ ﻣِﻤَّﺎ ﺍﻓْﺘَﺮَﺿْﺖُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ
“Dan tidaklah hambaKu bertaqarrub kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku cintai dari pada apa yang sudah Aku wajibkan atasnya.” (HR Bukhari)
Oleh karena itu seorang Muslim hendaknya memperhatikan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan atasnya dan melaksanakan kewajiban tersebut dengan sebaik-baiknya.

■ Kewajiban di sini ada yang berkaitan dengan hak Allah, seperti:
• Tauhid
• Shalat 5 waktu
• Puasa Ramadhan
• Haji bagi yang wajib
• Dan lain-lain.

■ Dan juga ada yang berkaitan dengan hak makhluq, seperti:
• Menafkahi orang yang menjadi tanggungan
• Berbakti kepada kedua orang tua
• Dan lain-lain.

Kemudian, apabila seorang hamba memiliki waktu dan kemampuan maka hendaknya dia menambah bekal dengan berbagai amal shalih yang mustahab (disunnahkan), seperti:
• Shalat-shalat sunnah
• Puasa-puasa sunnah
• Shadaqah sunnah
• Membaca Al Qur’an
• Dan lain-lain.

Memilih diantara amalan tersebut yang bisa dia kerjakan dengan baik dan bisa dilakukan secara terus menerus.

◆ Di antara amalan yang besar pahalanya adalah:
• Menuntut ilmu agama
• Dzikrullah
• Berjihad di jalan Allah Subhānahu wa Ta’āla
• Akhlaq yang baik
• Berdakwah di jalan Allah
• Dan lain-lain.

◆ Orang yang sibuk dengan sesuatu yang menjadi kewajibannya sehingga tidak bisa mengerjakan sesuatu yang mustahab (sunnah) maka dia mendapatkan udzur.

◆ Adapun orang yang sibuk dengan sesuatu yang mustahab kemudian dia lalai dengan kewajibannya, maka orang tersebut adalah orang yang tertipu.

Mintalah kepada Allab Subhānahu wa Ta’āla pertolongan di dalam beramal dan mintalah kepada-Nya supaya amalan tersebut diterima.

Semoga Allah Subhānahu wa Ta’āla memasukkan kita ke dalam surga-Nya dengan sebab amal kita yang sedikit dan penuh dengan kekurangan ini.

Dan rahmat serta kasih sayang Allah Subhānahu wa Ta’āla lebih kita harapkan daripada amalan kita.
***
[Disalin dari materi Halakah Silsilah Ilmiah (HSI) Abdullah Roy Bab Beriman Kepada Hari Akhir]
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url