-->

Mizan dan Penimbangan Amal (Bagian 2)

Amalan yang paling berat di dalam timbangan pada hari kiamat adalah dua kalimat syahadah. Dari ‘Abdullah Ibnu ‘Amr Ibnul ‘Ash Radhiyallāhu ‘anhumā, beliau berkata: Rasulullah shallallāhu ‘alayhi wa sallam bersabda:
“Sesungguhnya Allah akan memilih seseorang dari umatku di hadapan makhluk-makhluk yang lain pada hari kiamat, maka dibukalah di hadapannya 99 sijjil.”

Makna “sijjil” adalah kitab besar dan maksud Beliau shallallāhu ‘alayhi wa sallam adalah kitab yang berisi dosa-dosa hamba tersebut.

Kemudian Beliau shallallāhu ‘alayhi wa sallam mengatakan:
“Setiap sijjil besarnya sejauh mata memandang.”

Kemudian Allah bertanya kepada hamba tersebut:
“Apakah ada di antara isi kitab tersebut yang engkau ingkari? Apakah para malaikat penulis telah menzhalimimu?”
Hamba tersebut menjawab:
“Tidak, wahai Rabb-ku.”
Allah bertanya:
“Apakah kamu memiliki alasan?”
Dia kembali menjawab:
“Tidak, wahai Rabb-ku.”

Maka Allah pun berkata:
“Sesungguhnya engkau memiliki hasanah di sisi Kami dan sesungguhnya engkau tidak akan dizhalimi pada hari ini.”

Maka dikeluarkanlah sebuah kartu yang bertuliskan “asyhadualaa ilaaha illallaah wa asyhadu anna Muhammadan ‘abduhu wa rasuuluh”.

Allah pun berkata:
“Lihatlah timbanganmu.”
Hamba tersebut mengatakan:
“Wahai Rabb-ku, apa arti sebuah kartu ini dibandingkan dengan sijjil yang begitu banyak?”

Maka Allah berkata:
“Sesungguhnya engkau tidak akan dizhalimi.”

Diletakkanlah sijjil yang banyak tersebut di satu piringan timbangan dan diletakkan kartu di satu piringan timbangan yang lain.
Maka ringanlah sijjil yang banyak dan beratlah kartu tersebut.

Kemudian Beliau shallallāhu ‘alayhi wa sallam mengatakan:
“Tidak ada sesuatu yang mengalahkan beratnya nama Allah”.
(Hadits Shahih Riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah)

◆ Di antara amalan yang sangat memberatkan timbangan pada hari kiamat adalah akhlak yang baik.
Rasulullah shallallāhu ‘alayhi wa sallam bersabda yang artinya:
“Tidak ada sesuatu yang lebih berat di dalam timbangan dari pada akhlak yang baik.”
(Hadits Shahih Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi)

Di antara akhlak yang baik adalah:
⑴ Menyambung orang yang memutus kita.
⑵ Memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepada kita.
⑶ Memaafkan orang yang menzhalimi kita.

◆ Di antara amalan yang berat adalah ucapan “Subhānallāhi wa bihamdih, subhānallāhil ‘azhīm”.
⇒ Sebagaimana di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

◆ Di antara amalan yang memenuhi timbangan adalah ucapan “Alhamdulillāh”.
⇒ Sebagaimana di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Oleh karena itu, hendaknya seorang Muslim senantiasa:
⑴ Memperbaiki dua kalimat syahadat yang dia ucapkan.
⑵ Berusaha untuk memahami maknanya dan mengamalkan isinya.
⑶ Istiqamah di atas keduanya sampai meninggal dunia.
Di samping itu hendaknya dia,
⑷ Memperbaiki ibadahnya kepada Allah dan akhlaknya kepada manusia.
⇒ Melakukan itu semua karena Allah dan untuk memperberat timbangannya di hari kiamat.

✓Orang yang berbahagia adalah orang yang lebih berat timbangan kebaikannya dari pada kejelekannya.
✓Dan orang yang celaka adalah orang yang lebih ringan timbangan kebaikannya dari pada kejelekannya.
⇒ Sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam Surat Al Qari’ah.

◆ Orang kafir tidak memiliki sesuatu yang memberatkan timbangan mereka karena amalan mereka batal dengan kesyirikan dan kekufuran.
(Lihat Surat Al Kahfi: 103-106)

Rasulullah shallallāhu ‘alayhi wa sallam bersabda yang artinya:
“Sesungguhnya akan datang seseorang yang besar lagi gemuk pada hari kiamat akan tetapi beratnya di sisi Allah tidak lebih dari berat satu sayap dari seekor nyamuk.”
(HR Bukhari dan Muslim)

⇒ Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwasanya ada tiga perkara yang akan ditimbang pada hari kiamat.
⑴ Amalan
⑵ Orang yang mengamalkan
⑶ Kitab catatan amalan
***
[Disalin dari materi Halakah Silsilah Ilmiah (HSI) Abdullah Roy Bab Beriman Kepada Hari Akhir]
Author
Saya hanya seorang karyawan swasta yang punya ketertarikan untuk menulis dan menebarkan ilmu sehingga menekuni dunia blog sejak 2013

Related Posts

Berlangganan Artikel
Radio Insani 88.8 fm Purbalingga