-->

Mengenal Beliau Sebagai Seorang Rasul yang Diantara Tugasnya Adalah Membawa Larangan-Larangan dari Allah Subhānahu wa Ta’āla

Rasulullah shallallāhu ‘alayhi wa sallam sebagai seorang utusan membawa larangan-larangan dari Allah Subhānahu Wa Ta’āla. Beliau sampaikan larangan-larangan tersebut kepada kita semua supaya kita menjauhi. Beliau shallallāhu ‘alayhi wa sallam bersabda:

مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوْهُ

“Apa yang aku larang maka hendaklah kalian jauhi.” (HR Muslim)

Dan larangan Allah Subhānahu Wa Ta’āla ada dua macam:
⑴ Haram
⑵ Makruh, yaitu dibenci
HARAM
Larangan yang haram apabila dikerjakan maka berdosa, seperti:
• Berzina
• Membunuh tanpa haq
• Riba
• Berdusta
• Ghibah (membicarakan orang lain)
• Sihir
• Perdukunan
• Minum minuman keras
• dan lain-lain.

MAKRUH
Adapun larangan yang makruh, maka apabila dikerjakan perbuatan tersebut dibenci akan tetapi tidak sampai kepada dosa, seperti misalnya:
• Memakan bawang merah & bawang putih dalam keadaan masih mentah
• Makan minum dengan bersandar
• Tidur sebelum shalat ‘Isya
• dan lain-lain.

Kita sebagai seorang Muslim dan juga Muslimah hendaklah meninggalkan larangan-larangan tersebut.

Dan yakin bahwasanya Allah Subhānahu Wa Ta’āla tidaklah melarang sesuatu kecuali di sana ada hikmahnya dan ada kebaikan bagi diri kita.

Terkadang kita mengetahui hikmah tersebut dan terkadang kita tidak mengetahuinya.
***
[Disalin dari materi Halakah Silsilah Ilmiah (HSI) Abdullah Roy Bab Mengenal Rasulullah]
Sanwitana
Saya hanya seorang karyawan swasta yang punya ketertarikan untuk menulis dan menebarkan ilmu sehingga menekuni dunia blog sejak 2013

Related Posts

Berlangganan Artikel
Radio Insani 88.8 fm Purbalingga